WAGATSUMA TAKEHIKO
Chủ tịch

WAGATSUMA TAKEHIKO

TANIFUJI SHINGO
Giám đốc

TANIFUJI SHINGO

TRẦN SƠN NGỌC HẢI
Quản đốc

TRẦN SƠN NGỌC HẢI

NAKAGUMA HIROSHI
Quản lí kinh doanh

NAKAGUMA HIROSHI

NGUYỄN CHÍ TÂM
Trưởng phòng quản lí chất lượng

NGUYỄN CHÍ TÂM

CAO VĂN SỨC
Trưởng phòng sản xuất ống

CAO VĂN SỨC

HOÀNG TRUNG KIÊN
Trưởng phòng gia công ép nguội

HOÀNG TRUNG KIÊN

TRẦN GIA THUẬN
Trưởng phòng xuất nhập khẩu

TRẦN GIA THUẬN

NGUYỄN VĂN KHOA
Trưởng phòng dây chuyền đúc

NGUYỄN VĂN KHOA

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH
Trưởng phòng hành chính nhân sự

TRẦN THỊ NGỌC BÍCH

PHAN ĐỨC QUỐC QUÂN
Trưởng phòng kế toán

PHAN ĐỨC QUỐC QUÂN

LÊ SỸ TRƯỜNG
Phó phòng gia công ép nguội

LÊ SỸ TRƯỜNG

HUỲNH THỊ THANH HƯƠNG
Phó phòng kế toán

HUỲNH THỊ THANH HƯƠNG

PHẠM THỊ DỪNG
Phó phòng hành chính nhân sự

PHẠM THỊ DỪNG

×

FanPage

BenkanVietNam