CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BENKAN VIỆT NAM

Địa chỉ:  Lô F7, Đường số 01, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam

ĐT: 0272.363 7227

Fax: 0272.363 7226

Email: sales@benkan-vietnam.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/benkanvn

(*) là thông tin bắt buộc.
×

FanPage

BenkanVietNam