1996

Kí kết hợp tác với Công ty Z751 thuộc Bộ Quốc Phòng VN nhằm mục đích sản xuất khớp nối cơ khí (nhà máy sản xuất khớp nối CU PLUS).

2007

NV4 (Xưởng đúc chính xác bằng công nghệ đúc mẫu chảy) bắt đầu đi vào hoạt động (sản xuất sản phẩm Adapter cho BK, WP).

12/2011

Thành lập Công ty Benkan Việt Nam ở tỉnh Long An (kết thúc hợp đồng CU PLUS với Z751). Mã doanh nghiệp:  502043000193

04/2011

BV: bắt đầu sản xuất CU PLUS (quy trình ép nguội)

09/2014

Đạt được chứng nhận BV: ISO14001-2004

03/2015

Đạt được chứng nhận BV: ISO9001-2008

07/2015

BV: Bắt đầu sản xuất sản phẩm dạng ép nguội, BK, adapter (cho MO, WP)

08/2017

BV1: di dời nhà xưởng về vị trí mới (tổng diện tích công ty lên đến 31,050㎡)

10/2017

Được chứng nhận là nhà máy OEM của Benkan (Hiệp hội thép không gỉ SAS)

09/2018

Lần nữa đạt được chứng nhận ISO14001-2015, đạt được chứng nhận mới ISO9001-2015

×

FanPage

BenkanVietNam