Phương châm

Phương châm

Hãy thay đổi bằng sự thông hiểu và lòng can đảm.

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Chúng tôi sẽ trở thành “doanh nghiệp bền vững” bằng cách nâng cao uy tín nơi chúng tôi đang hiện diện.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Chúng tôi đem đến giải pháp cho công trình xây dựng bền vững, qua việc phát triển và cung cấp hệ thống Ống Khớp Nối chất lượng, không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai.

Hành động

Hành động

Chúng tôi sẽ thực hiện Sứ Mệnh trong sự trung thực nhất, để hiện thực hóa Tầm nhìn của chúng tôi đang hướng đến.

Giá trị cốt lỗi

01

Chúng tôi quan sát, lắng nghe và hành động nhanh chóng.

02

Chúng tôi thách thức sự thay đổi.

03

Chúng tôi ưu tiên an toàn là trên hết.

04

Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của xã hội qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

05

Chúng tôi tuân theo các quy định và quy tắc của xã hội.

06

Chúng tôi hoàn thành các trách nhiệm xã hội và chia sẻ các thông tin thông qua hoạt động của công ty.

×

FanPage

BenkanVietNam